Finalistes del Premi Bernat i Baldoví 2019:”

– “Per la terra i la família”, d’Eva Ferri Climent publicat al llibret de la comissió Plaça Major de Carcaixent

– “La conillera”, de Francisco Fernández Ruiz publicat al llibret de la comissió Verge de Sales de Sueca

– “Destarifos del voler”, de Miquel Fernández Ruiz publicat al llibret de la comissió Plaça de l’Ajuntament de Sueca