premi bernat i baldovi

Al Premi Bernat i Baldoví a la millor redacció d’un sainet publicat en un llibret de falla de qualsevol comissió fallera de la Comunitat Valenciana, amb l’objectiu d’estimular el conreu d’un gènere teatral de llarga tradició històrica i popular entre els valencians, com ho testimonien els sainets escrits per Bernat i Baldoví, Josep Peris Celda, Eduard Escalante, Francisco Palanca i Paco Barchino, entre altres.

L’objectiu que ens mou és potenciar el caràcter costumista i popular que es va representar al territori valencià als segles XIX i XX, a més de difondre l’art de la redacció del sainet valencià, amb l’humor, sàtira, embolic, reflex social i contingut moral que caracteritza este gènere. Per tant, pretenem evitar la desaparició del sainet, que és una producció literària en valencià, tan tradicional i tan nostra.

Organitza
Federació Lletres Falleres i Junta Local Fallera de Sueca

Premis
800 euros, dividits en 700 € per a la persona autora (o persones autores) del sainet i 100 € per a la comissió de la falla que el publica en el seu llibret.

Patrocina
Ajuntament de Sueca-Regidoria de Cultura

premibernatibaldovi@lletresfalleres.org

descarregar bases lletres falleres

DESCARREGAR LES BASES