premi climent mata

Al premi Climent Mata es valorarà el disseny de la publicació tenint en compte la maquetació, les il·lustracions, la temàtica gràfica escollida, l’originalitat i l’enginy. També es tindrà en compte l’enquadernació i la presentació (carpetes, accessoris, etc.). Encara que en cap moment es valora la part literària del llibre, els continguts escrits dels dibuixos i il·lustracions han d’estar redactats en valencià.

Organitza
Junta local fallera de Xàtiva

Premis
300 € (150 a la persona dissenyadora i 150 a la comissió) a la millor maquetació de Xàtiva
300 € (150 a la persona dissenyadora i 150 a la comissió) a la millor maquetació a nivell de la Comunitat Valenciana

Patrocina
Junta local fallera de Xàtiva

Col·labora
Ajuntament de Xàtiva

premiclimentmata@lletresfalleres.org

El límit d’admissió dels exemplars impresos del llibret finalitzarà el mateix dia que la convocatòria de Conselleria.

descarregar bases lletres falleres

DESCARREGAR LES BASES