FEDERACIÓ DE LLETRES FALLERES

Lletres Falleres va nàixer en l’exercici 2011-2012 per potenciar els continguts culturals dels llibrets de falla i per reconéixer l’esforç que fan tant les comissions com els autors i col·laboradors per a mantindre uns nivells de qualitat i obrir nous horitzons creatius i de continguts en eixes publicacions, tan arrelades en la història de la nostra festa.

Els premis abasten totes les modalitats literàries que habitualment apareixen en els llibrets i que, en les primeres dècades del segle XXI, han convertit estes publicacions en un atractiu contenidor cultural mes enllà de l’estricta explicació i relació del que conté la falla, filosofia amb la que van nàixer a mitjan segle XIX.

Formen part de la Federació Lletres Falleres l’Associació d’Estudis Fallers (ADEF), l’AC Falla La Malva, l’AC Falla el Mocador, l’Associació d’Amics del Mestre Ortifus (AMO), la Junta Local Fallera de Xàtiva, l’Associació Cultural Comissió d’Estudis Fallers de Torrent (COMFET), l’AC Falla Portal de la Valldigna, la Junta Local Fallera d’Alzira, la Junta Local Fallera de Sueca i l’AC Falla Taüt de Cullera.

descarregar bases lletres falleres

DESCARREGAR LES BASES DELS PREMIS

ELS PREMIS

PREMI ENRIC SOLER I GODES

Al millor article

PREMI MALVA ALZIRA

Al millor poema satíric

PREMIS MOCADOR I EMILI LLUECA

Al millor assaig sobre Falles i cultura popular

PREMIS MESTRE ORTIFUS

A la coherència i portada

PREMIS CLIMENT MATA

A la maquetació

PREMI COMFET

Al millor contingut infantil

PREMI PORTAL DE VALLDIGNA

Al millor poema líric

PREMI MURTA

Al millor microrrelat

PREMI BERNAT I BALDOVÍ

A la millor redacció de sainet

PREMI Ü

A la millor il·lustració

PREMI LLETRES FALLERES

Al llibret

PREMI PLF

A un text satiricofaller

ACTUALITAT

PARTICIPA!

La participació en el premi es farà de comú acord entre l’autor o autors i la comissió de falla.

El termini de presentació de treballs finalitza el 9 de febrer de 2024 a les 23.59.

El termini de presentació de Llibrets en els premis que ho requereixen finalitza el 16 de febrer de 2024 a les 23.59.

El jurat el nomenarà l’associació convocant entre persones relacionades amb la cultura i la festa de les Falles. Un membre de l’associació convocant actuarà de secretari del jurat, sense vot. La composició del jurat es farà pública després del termini del lliurament dels treballs.

L’anunci dels finalistes es farà públic abans de falles per la Federació de les Lletres Falleres. El guanyador es coneixerà en la Festa de les Lletres Falleres, que es celebrarà passades les falles en data que serà anunciada oportunament en les xarxes socials i en la pàgina web de la Federació.

Les associacions convocants i la Federació de Lletres Falleres es reserven el dret de reproduir el treball premiat.

La presentació de treballs als premis comporta l’acceptació plena de les bases. L’incompliment de les bases serà motiu d’exclusió del concurs. En les circumstàncies no previstes en les bases, els participants s’han d’ajustar a allò que resolga l’associació convocant.

Els participants en els premis hauran d’incloure en una part visible del llibret, de manera llegible, el text següent:
“Este llibret participa en els Premis de les Lletres Falleres”

ENTITATS PARTICIPANTS ALS PREMIS DE LES LLETRES FALLERES

Premi Enric Soler i Godes al millor article d’un llibret de falla

Convoca: Associació d’Estudis Fallers.
Patrocina: Esdrás Arts Gràfiques.

Premi Malva Alzira al millor poema satíric d’un llibret de falla de la Comunitat Valenciana

Convoca: Associació Cultural Falla Plaça Malva.
Patrocina: Regidoria de Cultura de l’Ajuntament d’Alzira.
Col·labora: Fundació Bromera per al Foment de la Lectura.

Premis Mocador i Emili Llueca d’assaig sobre falles i cultura popular en un llibret de falla

Convoca: Associació Cultural Falla El Mocador, de Sagunt i l’Arxiu Camp de Morvedre.
Patrocina: Departament de Cultura de l’Ajuntament de Sagunt.
Col·labora: Ajuntament de Sagunt, Gabinet de Promoció del Valencià de l’Ajuntament de Sagunt i Yogur de Fresa.

Premis Mestre Ortifus a la temàtica i portada d’un llibret de falla

Convoca: Junta Local Fallera de Xàtiva.
Patrocina: Junta Local Fallera de Xàtiva.
Col·labora: Associació Cultural Amics del Mestre Ortifus i l’Ajuntament de Xàtiva.

Premi Climent Mata a la millor maquetació i disseny gràfic d’un llibret de falla

Convoca: Junta Local Fallera de Xàtiva.
Patrocina: Junta Local Fallera de Xàtiva.

Premi COMFET al millor contingut infantil en un llibret de falla

Convoca: Associació Cultural Comissió d’Estudis Fallers de Torrent (COMFET).
Patrocina: Ajuntament de Torrent i Samaruc Solucions Gràfiques.
Col·labora: Junta Local Fallera de Torrent.

Premi Portal de Valldigna a la millor poesia lírica

Convoca: Associació Cultural Falla Portal de Valldigna, de Tavernes de la Valldigna.
Patrocina: Mandriladora Alpesa i Ajuntament de Tavernes de la Valldigna.

Premi Murta al millor micro-relat d’un llibret de falla de la Comunitat Valenciana

Convoca: Junta Local Fallera d’Alzira.
Patrocina: Junta Local Fallera d’Alzira.
Col·labora: Ajuntament d’Alzira.

Premi Bernat i Baldoví a la millor redacció de sainet de la Comunitat Valenciana

Convoca: Junta Local Fallera de Sueca.
Patrocina: Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Sueca.

Premi Ü a la millor il·lustració d’un llibret de falla

Convoca: Associació Cultural Falla Taüt, de Cullera.
Patrocina: Arròs Señorial.