El jurat del premi Soler i Godes, format per Pasqual Molina, Rafael Beltrán i Aina
Errando han decidit amb les seues valoracions individuals nominar com a finalistes del
premi Soler i Godes 2019 els següents articles:

“Enrònies que perduren”, de Ricard Balanzà per al llibret de la comissió Oeste de Dénia,

“Salvem la falla”, de Ferran Martínez per al llibret de la comissió Luis Cendoya de Sagunt,
“La religió fallera”, de Juanjo Medina per al llibret de la comissió Plaça de Jesús de València,
“Essència perduda”, de Juanjo Medina per al llibret de la comissió Plaça Rodrigo de Sagunt,
“Lipotevsky, Bauman i la germanor”, d’Iván Canet per al llibret de la falla Pere Morell
d’Alzira.